Дома > Тетовски древности > Спомени и марифети > Стари Градски Фамилии>

Старите градски фамилии

Oвој портал од 14.ноември 2010, започна најнов и досега најколосален проект, во кој секој Тетовчанец ја надградува историјата на својата фамилија и на Тетово:

Собирање на Фамилијарните (родословни) Стебла на сите стари тетовски фамилии за прв пат на едно место и за прв пат на интернет !!!

Погледни ја листата на стари тетовски Прекари/Надимаци – меѓу кои се и Фамилијарни прекари: ОВДЕ.

Подолу се листата на Фамилии за кои веќе има направено фамилијарно стебло.

Доколку Вие и вашата Фамилија не се наоѓа подолу тогаш вие самите потрудете се да останат и за вас, и за тетовската историја и за вашите деца. Ако вие сами не го направите - јас нема да го направам за вас.

Стеблата ги изготвувате Вие самите за вашата Фамилија. Еве како:
-    Регистрирај се на линкот кој е подолу во делот со името на твојата Фамилија (или ако твојата фамилија не е регистрира подоле, пиши ми на darko_gavro@yahoo.com и ќе ти доставам Линк), а која е специјализирана страница (слична на Facebook) за правење семејни стебла (зедно со фотографии, можност за поврзување и сл.)
-    Започни со додавање на роднини (задолжително пишувај со македонски фонт на букви и внимавај да ставиш точни Имиња/Презимиња и Датуми на Раѓање/Умирање)
-    Јас истиот линк ќе го објавам овде на оваа страна

Овде е листата на градските фамилии, а фамилиите од Тетовските Села ќе бидат ставени соодветно во делот на порталов: Тетовски Села.

Подолу ќе стојат сите тетовски фамилии по азбучен ред (засега јас прво го ставив како пример дел од моето):

 

Комплетни Фамилијарни Стебла

Подолу е листата на покомплетни фамилијарни стебла кои содржат над 50 впишани членови. Досега вкупно 23 вакви стебла.


 

ЏИКОВЦИ  (Саровски)

Фамилијарното стебло мое од страна на мајка ми (и нејзин татко). Најстар регистриран член е 8 генерации наназад по име Лазо (роден околу 1770 година) кој се знае дека бил од Фамилија Џиковци. Родословот нанапред оди вака: Лазо - син му Милош – син му Саро (со три деца: Лазо, Симо и поп Диме – последниот мој прадедо).  Сите овие го носеле презимето по својот татко - Саров (Саровски) и затоа овој род уште се вика и Сароски. Од овие 3 машки деца,  денес има над 150 живи потомци и во Тетово но и иселени. Сепак, од сите нив по машка линија ова презиме останало денес само кај тетовчанецот Лазар Саровски - Марта.

Погледни Фамилијарното стебло на Џиковци: ОВДЕ

Следните се потомците на овој род кои се на Facebook (кликни на името и ќе го видиш неговиот профил):

Дарко Гавровски, Драган Гавровски, Живко Попоски, Евгенија Попоска, Виолета Поповска, Теодора Мирческа, Дамјан Мирчески, Милан Кочоски, Горан Ристовски, Лидија Бегоска, Лазар Саровски, Петар Петровски, Иван Петровски, Елена Петровска, Горан Давидовски, Teoдора Деловска, Ивона Тодоровска, Игор Закоски, Калина Наумовска,


 

БОЈАЏИЕСКИ

На 29.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Бојаџиески, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 204 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Христина Вељановска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.

Погледни Фамилијарното Стебло на Бојаџиески: ОВДЕ


 

МАРТИНОВЦИ

На 18.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Мартиновци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 190 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Наташа Јаковчевска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.

 Погледни Фамилијарното Стебло на Мартиновци: ОВДЕ


 

ВЕТЕРОВЦИ

На 20 .12.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Ветеровци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 184 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Марија Ветероска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде

Погледни Фамилијарното Стебло на Ветеровци: ОВДЕ


 

ШАЛТАНОВЦИ

На 16.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Шалтановци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 154 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Даријан Сотировски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде

Погледни Фамилијарното Стебло на Шалтановци: ОВДЕ


 

БИЗМАРКОВЦИ

На 26.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Бизмарковци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 135 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Николина Симовска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.

Погледни Фамилијарното Стебло на Бизмарковци: ОВДЕ


 

ГУЛЕВЦИ

На 15.11.2011 започна да се изработува Фамилијарното стебло на оваа стара тетовска лоза (Гуле). Во него до сега има над 120 личности. Администратор на групата е членот на оваа Фамилија - Томислав Ристоски - Гуле (контактирај го: ОВДЕ).

Погледни Фамилијарно стебло на Гулевци: ОВДЕ


 

БОШКОСКИ

На 29.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Бошкоски, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 115 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Младен Бошкоски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.

Погледни Фамилијарното Стебло на Бошкоски: ОВДЕ


 

БУЧКОВЦИ

На 17.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Бучковци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 90 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Тамара Ѓорѓевска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај овде.

Погледни Фамилијарното Стебло на Бучковци: ОВДЕ


 

ЌЕМАНЕВЦИ

На 17.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Ќеманевци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 85 личности. Администратори на страницата се членовите на оваа фамилија Маја Николовска и Верица Ристовска (Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја ги со кликнување на нивното име)

Погледни Фамилијарното Стебло на Ќеманевци: ОВДЕ


 

ГОНЏЕВЦИ  (Закоски)

На 22.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Гонџевци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 75 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Владимир Закоски-Лауда. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.

Погледни Фамилијарното Стебло на Гонџевци: ОВДЕ


 

МАЈОРОВЦИ

На 16.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Мајоровци (Мајор), за прв пат на интернет!  Во него досега има над 75 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Наташа Трифуноска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.

Погледни Фамилијарното Стебло на Мајоровци: ОВДЕ


 

ЌЕНЗОВЦИ

На 16.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Ќензовци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 70 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Наташа Трифуноска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.

Погледни Фамилијарното Стебло на Ќензовци: ОВДЕ 


 

ПЕЈЧИНОВЦИ

На 21.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Пејчиновци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 65 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Јовица Пејчиновски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.

Погледни Фамилијарното Стебло на Пејчиновци: ОВДЕ


 

ЏЕНАРИКОВЦИ

На 15.11.2011 започна да се изработува Фамилијарното стебло на оваа стара тетовска лоза (Џенарика). Во него до сега има над 65 личности. Администратор на групата е членот на оваа Фамилија - Томислав Наумовски (контактирај го: ОВДЕ).

Погледни Фамилијарно стебло на Џенариковци: ОВДЕ


    

ЦИПОВЦИ

На 22.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Циповци, за прв пат на интернет!  Во него до сега има над 60 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Мими. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.

Погледни Фамилијарното Стебло на Циповци: ОВДЕ


     

ЛАСМАНОВЦИ

На 17.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Ласмановци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 55 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Марија Петровска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде

Погледни Фамилијарното Стебло на Ласмановци: ОВДЕ


        

МОЈСИЌОВЦИ

На 21.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Мојсиќовци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 55 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Александар Мојсовски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.

Погледни Фамилијарното Стебло на Мојсиќовци: ОВДЕ


  

СРЕБРЕНДИРЕК

На 22.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Сребрендирек, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 54 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Владимир Закоски-Лауда. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.

Погледни Фамилијарното Стебло на Сребрендирек: ОВДЕ


 

АЈКОВЦИ

На 17.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Ајковци, за прв пат на интернет!  Во него досега има над 54 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Владимир Петровски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде

Погледни Фамилијарното Стебло на Ајковци: ОВДЕ


      

БУТИКОВЦИ

На 13.12.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Бутиковци, за прв пат на интернет! Во него досега има над 53 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Симон Зафироски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Бутиковци: ОВДЕ


      

ТИКВАРОВЦИ

На 16.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Тикваровци, за прв пат на интернет!  Во него до сега има над 52 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Небојша Костоски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде

Погледни Фамилијарното Стебло на Тикваровци: ОВДЕ


 

СТЕРЈОСКИ

На 18.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Стерјоски, за прв пат на интернет!  Во него досега има  50 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Светлана Стерјоска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.

Погледни Фамилијарното Стебло на Стерјоски: ОВДЕ


  

 

Фамилијарни Стебла во Изработка од потомците !!!

 

ЧВАРКОВЦИ

На 15.11.2011 започна да се изработува Фамилијарното стебло на оваа стара тетовска лоза (Чварка). Во него до сега има 48 личности. Администратор на групата е членот на оваа Фамилија - Томислав Наумовски (контактирај го: овде).

Погледни Фамилијарно стебло на Чварковци: ОВДЕ


 

ГРНЧАРОВЦИ

На 23.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Грнчаровци, за прв пат на интернет!  Во него до сега има 48 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Љупка Грнчароска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Грнчаровци: ОВДЕ


 

ДАБИЖА

На 24.03.2013 започна да се прави фамилијарното стебло на Дабижа, за прв пат на интернет!  Во него до сега има 30 личности. Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Ташку Пап-Дабижа Стефановски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на ДАБИЖА: ОВДЕ


  

 

 

БОШЊАКОВЦИ

На 15.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Бошњаковци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Влатко Перовски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Бошњаковци: ОВДЕ


 

МИСАЈЛОВЦИ

На 16.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Мисајловци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Владимир Мисајловски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Мисајловци: ОВДЕ


 

ЈОГУНОВЦИ

На 16.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Јогуновци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Бранко Сиљаноски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Јогуновци: ОВДЕ


 

ЈАРМОВЦИ

На 16.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Јармовци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Јовица Спировски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Јармовци: ОВДЕ


 

СИЧАНОВЦИ

На 16.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Сичановци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Небојша Костоски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Сичановци: ОВДЕ


 

МРЦКОВЦИ

На 17.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Мрцковци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Јован Коцевски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Мрцковци: ОВДЕ


 

ЧЕРЕНКОВЦИ

На 17.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Черенковци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Симона Зориќ. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Черенковци: ОВДЕ


 

НАУМОСКИ  (Лицко)

На 18.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Наумоски (Лицко), за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Наташа Наумоска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Наумоски (Лицко): ОВДЕ


 

ЧАНАКОВЦИ

На 18.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Чанаковци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Михајло Гашевски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Чанаковци: ОВДЕ


    

ОПАНОВЦИ

На 18.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Опановци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Светлана Стерјоска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Опановци: ОВДЕ


    

РИКАЛООЈ  и  БЕЛЕДИЈА

На 21.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на овие две фамилии, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Јован Николовски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Рикалоој: ОВДЕ


     

БИТАНГОВЦИ

На 21.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Битанговци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Соња Тоиќ. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Битанговци: ОВДЕ


     

ЌЕПЕВЦИ

На 21.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Ќепевци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Перо Јовановски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Ќепевци: ОВДЕ


 

ТРПЕСКИ

На 22.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Трпески (од Трпе Чуече), за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Трпе Трпески. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Трпески: ОВДЕ


      

ТИМОСИНИ

На 22.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Тимосини, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Александар Каранфилоски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Тимосини: ОВДЕ


   

ПИШМАНОВЦИ

На 22.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Пишмановци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Буде Пишман. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Пишмановци: ОВДЕ


 

AЏИЈА

На 22.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Аџија, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Маја Серафимовска Стојкова. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Аџија: ОВДЕ


      

ШЕМЕНКО

На 23.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Шеменкови, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Ивана Георгиевска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Шеменко: ОВДЕ


    

ПУЉОВЦИ

На 23.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Пуљовци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Александар Николовски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Пуљовци: ОВДЕ


 

ШИКЛОВЦИ

На 25.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Шикловци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Анита Кочовска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Шикловци: ОВДЕ


      

ЧЕНКОВЦИ

На 25.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Ченковци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Биљана Алексиќ. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Ченковци: ОВДЕ


      

МАЧУРОВЦИ

На 26.11.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Мачуровци, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Кокица Михајловска. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај ја овде.

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Мачуровци: ОВДЕ


 

ГАВРОСКИ

На 13.12.2010 започна да се прави фамилијарното стебло на Гавроски, за прв пат на интернет!  Администратор на страницата е членот на оваа фамилија Александар Симјаноски. Доколку си и ти член на оваа фамилија придружи се и контактирај го овде.

Погледни го до каде е досега - Фамилијарното Стебло на Гавроски: ОВДЕ


 

 

Немаат Фамилијарно Стебло

БАГАТОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

БАТЛАКОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ БАЧОСКИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

БАТАНКОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

БОШКОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

БУШЕВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ГАЗДИЧЕВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ГОРАНЧАНИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ГРЕПЧЕВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ДАНЧЕВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ДАФИТОФЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ЖЕТОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ЖИЖОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ЗАРЕВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ЗЕЈТИНОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ЈАЈЧАРОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ЈАКЛЕИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ЈОРГУШЕВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

КАЗАКОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

КАЛЕНДАРОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

КАМБЕРОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

КАНДИЛОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

КОБИУЧЕВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

КРТАКОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ЛЕШКОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ЉЕПУР

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ЉОКЕВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

МАБУШЕВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

МАНОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

МАРЧЕВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

МАЧКОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

МЕШЉАКОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ПАРЛИЌЕВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ПЕТЕЛОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ПУЉПУЉОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

РИПЧЕВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

РОКЧЕВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

РУДИЧЕВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

СТЕВКУЛОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ТАНТОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ТАТАР

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ТЕВДОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ТИНТОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ТРИШТИКОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ТРСКОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ТУПАНЧЕВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ЌИРОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ЦАПЕВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ЦИК ЦИК

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ЦИМЕНТОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ЧАЈКОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ЏАМБАЗОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


  

ЏИНЛЕВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ЏИРОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ШАПШОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ШИКЛОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ШИШЕВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ШОРЕВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ШТАКЛЕВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

ШУТОМИРОВЦИ

Нема фамилијарно стебло за оваа стара тетовска фамилија зошто од толку многу членови никој досега не направил ништо за да го стави електронски.
Ако си ти член на оваа Фамилија, започни да го пополнуваш овде (од најстариот член надоле). Побарај администраторски пристап веднаш
ОВДЕ


 

 

Ако го нема твоето семејство погоре, или ако го има а ти сакаш да го уредуваш - пиши подолу во коментар и остави e-маил:

Дарко Гавровски-Гавро - Ја Го Љубим Тетоо by gavro.mkd
  • tweeterIcon
  • facebookIcon
Детална прогноза
weather icon
  • макс:
  • мин:
weather icon
  • макс:
  • мин: