Дома > Тетово на дланка > Факти за Тетово > Земјоделство и Шумарство>

Земјоделство и Шумарство

Вонредните климатски услови и рељефот на полошката котлина, со една аграрна површина од 7561 хектари, од кои обработливо земјиште се 3937 хектари, или 52%, претставуваат оптимални услови за развој на земјоделството. Вредните земјоделци од оваа општина го одгледуваат најквалитетниот зеленчук во Републиката. Далеку се прочуени тетовскиот грав, пиперките и друг вид на зеленчук.

Посебно значење граѓаните му придале и на овоштарството. Земјоделскиот комбинат одгледува и расадник за овошје. Тетовското јаболко е прочуено и надвор од државата.
Овде значајна улога игра и професионалниот кадар, обучен во средното земјоделско училиште во Тетово.

Земјоделска површина Обработлива површина  Пасишта 
вкупно  ораници и бавчи  овоштарници  лозја  ливади 
38264 3594 2981 306 69 238 34670
  • tweeterIcon
  • facebookIcon
Детална прогноза
weather icon
  • макс:
  • мин:
weather icon
  • макс:
  • мин: